ODSTĄPIENIE OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

NOVUS ROBERT NOWAK NIP: 6151348307 Adres: Juliana Tuwima 9/7 59-900 Zgorzelec, Polska

e-mail: sklep@bicstar.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (numer modelu):

NazwaSymbol/rozmiarIlośćCena jednostkowa brutto
1    
2    
3    
4    

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) _________________________

Data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________

                                                                                     Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)____________________________________

Adres

__________________________________________________

                                                                                                                                             Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data_______________________________Formularz odstąpieniaPobierz